Conţinutul doctrinei Facerii, modelurile creaţiei, prezenţa lui Dumnezeu în lume; Dumnezeu ca Tată: providenţa (creatio continua, conservatio, gubernatio).

Bibliografie: