Conjugarea comparativă a verbelor care se termină în diftongi cu cei care se termină în vocale: participiul activ. Îmbogăţirea vocabularului şi analiza cuvintelor pe baza textelor biblice.

Bibliografie: