Elemente de structură muzicală

motiv, frază, period, cezura, balanță între asemănare-diferență, mișcarea tonică-dominantă-tonică

Bibliografie: