Secte: tipuri istorice

Wilson, Bryan: The American Sects: Their Impact on Europe, 128-148
Berger, Peter L: McJesus Kft. Egyházak mint vállalkozók.http://ourworld.compuserve.com/homepages/merleg/201ta1.htm#ta3
Fehér Ágnes: A szabadegyházak. In: Gesztelyi Tamás (szerk.): Egyházak és vallások a mai Magyarországon. Budapest, 1991, Akadémiai Kiadó, 121-141. oldal
Kiegészítő irodalom:
A „történelmi” kisegyházak, szabadegyházak http://mek.niif.hu/02100/02185/html/288.html
Bereczki Lajos (szerk.): „Krisztussal járva követségben.” Tanulmányok a magyar baptista misszió 150 éves történetéből. Budapest, 1996, Baptista Kiadó,193-250, 267-286. oldal
Kardos László – Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége. A magyarországi nazarénusok. Budapest, 1988, Magvető Kiadó, 297-569. oldal
Rajki Zoltán: A H. N. Adventista Egyház története 1945 és 1989 között Magyarországon. Budapest, 2003, Advent Kiadó.
Tóth László – Makovei János – Kovács Béla – Pataky Albert: A pünkösdi mozgalom Magyarországon. Budapest, 1998, Evangéliumi Pünkösdi Közösség, 155-208. oldal