Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de lector teologie sistematică unitariană

Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că în urma concursului pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar la catedra de teologie sistematică unitariană (poz. 14), postul didactic vacant va fi ocupat de Dr. Tódor Csaba.


Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță rezultatul concursului pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar pe perioada NEDETERMINATĂ, desfășurat în semestrul II. al anului universitar 2020-2021, care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 367/06.05.2021, a fost aprobat în Ședința Senatului din 19 iulie 2021 este următorul:

Postul didactic vacant de lector universitar, poziția 14, din statul de funcții al personalului didactic, al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie, la disciplinele: Enciclopedie teologică, Cunoștințe confesionale unitariene, Filozofie modernă, Dogmatică unitariană I-II, Filozofia religiei, Etică socială va fi ocupată de dl. Dr. Tódor Csaba, începând din semestrul I. al anului universitar 2021-2022 și i se acordă susnumitului titlul de lector universitar.