Senatul ITP a validat rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor

Senatul ITP a validat rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor de profesor la catedra te teologie sitematică, de profesor respectiv conferențiar la catedra de Noul Testament, și de profesor la catedra istoriei bisericii.


Conform prevederilor Legii nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale cu modificările ulterioare, prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 457/2011, modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 36/06.02.2013 privind Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, prevederilor Metodologiei privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare în Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Hotărârile Senatului Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca din 27.09.2014., privind aprobarea rezultatelor concursurilor organizate în vederea ocupării posturilor didactice vacante şi de acordarea titlurilor universitare aferente, în cadrul ședinței din 27 septembrie 2014, Senatul ITP a validat rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor:

  • de profesor universitar, poziția 1. din Statul de funcții al personalului didactic ITP şi aprobă ocuparea lui de către d-l dr. Rezi Elek, începând din 1 octombrie 2014. Decizia de numire pe post cu nr. 647 din 29.09.2014. a fost transmisă către MEN în data de 29. 09. 2014.
  • de profesor universitar, poziția 2. din Statul de funcții al personalului didactic ITP şi aprobă ocuparea lui de către d-l dr. Adorjáni Zoltán, începând din 1 octombrie 2014. Decizia de numire pe post cu nr. 648 din 29.09.2014. a fost transmisă către MEN în data de 29. 09. 2014.
  • de profesor universitar, poziția 3. din Statul de funcții al personalului didactic ITP şi aprobă ocuparea lui de către d-l dr. Pásztori-Kupán István, începând din 1 octombrie 2014. Decizia de numire pe post cu nr. 649 din 29.09.2014. a fost transmisă către MEN în data de 29. 09. 2014.
  • de profesor universitar, poziția 4. din Statul de funcții al personalului didactic ITP şi aprobă ocuparea lui de către d-l dr. Kolumbán Vilmos József, începând din 1 octombrie 2014. Decizia de numire pe post cu nr. 650 din 29.09.2014. a fost transmisă către MEN în data de 29. 09. 2014.
  • de conferenţiar universitar, poziția 6. din Statul de funcții al personalului didactic ITP şi aprobă ocuparea lui de către d-l dr. Czire Szabolcs, începând din 1 octombrie 2014. Decizia de numire pe post cu nr. 651 din 29.09.2014. a fost transmisă către MEN în data de 29. 09. 2014.