Anunț privind depunerea dosarelor de candidatură

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că patru candidați și-au depus dosarele de candidatură pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante scoase la concurs.


Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță:

Pentru ocuparea postului didactic vacant în anul universitar 2017-2018 de conferențiar universitar, poziția 8, din statul de funcții al personalului didactic, al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie, la disciplinele: Cunoştinţe confesionale I-II; Etică; Apologetică; Simbolică, și-a depus dosarul de candidatură dl. Dr. Visky Sándor- Béla. Toate informațiile în legătură cu postul scos la concurs și candidatul care si-a depus dosarul le găsiți la adresa: http://jobs.edu.ro/detalii.php?uid=&jid=18641

Pentru ocuparea postului didactic vacant în anul universitar 2017-2018 de lector universitar, poziția 12, din statul de funcții al personalului didactic, al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie, la disciplinele: Limba ebraică I-II, Limba greacă I-II, și-a depus dosarul de candidatură dl. Dr. Papp György. Toate informațiile în legătură cu postul scos la concurs și candidatul care si-a depus dosarul le găsiți la adresa: http://jobs.edu.ro/detalii.php?uid=&jid=18653

Pentru ocuparea postului didactic vacant în anul universitar 2017-2018 de lector universitar, poziția 13, din statul de funcții al personalului didactic, al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie, la disciplinele: Catehetică (reformată) I-II, Liturgică (reformată) I-II, Practică liturgică, Practică catehetică, și-a depus dosarul de candidatură d-șoara Dr. Somfalvi Edit. Toate informațiile în legătură cu postul scos la concurs și candidatul care si-a depus dosarul le găsiți la adresa: http://jobs.edu.ro/detalii.php?uid=&jid=18678

Pentru ocuparea postului didactic vacant în anul universitar 2017-2018 de lector universitar, poziția 13, din statul de funcții al personalului didactic, al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie, la disciplinele: Introducere în omiletică I-II, Liturgică (unitariană), Catehetică (unitariană) I-II, Poimenică, Practică omiletică V-VI, Oicodometică, și-a depus dosarul de candidatură dl. Dr. Kopándi Botond-Péter. Toate informațiile în legătură cu postul scos la concurs și candidatul care si-a depus dosarul le găsiți la adresa: http://jobs.edu.ro/detalii.php?uid=&jid=18679