bibliográfia

A tanulmány a 2002-2013 közötti időszak erdélyi protestáns gyakorlati teológia irodalmának bibliográfiai anyagát összesíti. A közlésre kerülő bibliográfia jelzésértékűnek is tekinthető jellemvonást mutat.

A tanulmány a 2002-2013 közötti időszak erdélyi protestáns gyakorlati teológia irodalmának bibliográfiai anyagát összesíti. A közlésre kerülő bibliográfia jelzésértékűnek is tekinthető jellemvonást mutat.

A tanulmány a 2002-2013 közötti időszak erdélyi protestáns biblikus irodalom bibliográfiai anyagát összesíti egy rövid bevezetéssel.

A tanulmány a 2002-2013 közötti időszak erdélyi protestáns biblikus irodalom bibliográfiai anyagát összesíti egy rövid bevezetéssel.

A jeruzsálemi École Biblique et Archéologique Française bibliográfiai adatbázisa. A rendkívül gazdag adatbázis különösen a biblikus irodalmat kutatók számára ad fontos bibliográfiai támpontokat. Az oldalon konkrét bibliai perikópára is lehet keresni.

Angolszász irodalmi, illetve nyugati filozófiai témájú teljes szövegű művek katalógusa.

A Horváth István (1913-1972) teológiai magántanár és könyvtáros írásos hagyatékának lajstroma a teljesség igénye nélkül készült Higyed István korábbi kimutatása alapján, annak pontosításával és kiegészítésével (ld. Higyed István: Horváth István megjelent és kéziratban levő dolgozatai. In: Az Úr Jézus Krisztus, mint Király. Regnum Gratiae Christi. A rendszeres teológia tárgyköréből doktori szigorlatra készített és az Egyetemi Fokú Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Református Karára 1949 augusztusában benyújtott dolgozat.

Pages

Subscribe to bibliográfia