Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között

Balogh Csaba: Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között. In: Péntek János (ed.): Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között. Kolozsvár: Ábel 2015. 1. vol. 231-243

A tanulmány a 2002-2013 közötti időszak erdélyi protestáns biblikus irodalom bibliográfiai anyagát összesíti egy rövid bevezetéssel.