D. dr. Juhász István megjelent írásai és kéziratos munkái

Adorjáni Zoltán: D. dr. Juhász István megjelent írásai és kéziratos munkái. In: Református Szemle 109. 1 (2016), 101-107. pp.