2023-2024. akadémiai év

A 2023-2024. tanévben 12 Erdélyi- és 8 Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó hallgató tett sikeres záróvizsgát. Az ünnepélyes fogadalomtétel és kibocsátás után ők segédlelkészként kezdik el szolgálataikat.

2024. június 30-án a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet lezárta a 2023-2024. akadémiai évet. A rektor évértékelőjében összesítette az elmúlt év legfontosabb eredményeit, eseményeit, majd méltatta a kiválóan teljesítő, vagy a közösségben kiemelt tevékenységet végző hallgatókat, illetve köszöntötte az 50, illetve 60 évvel ezelőtt végzett egykori véndiákokat is.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2024. február 9-10. között megtartott csendesnapok a vizsgaidőszakot követően lehetőséget nyújtottak arra, hogy diákok és tanárok a második félévet elcsendesedéssel és töltekezéssel kezdhessék.

On September 17, 2023, the new academic year commenced at the Protestant Theological Institute in Cluj-Napoca. The student body welcomed 24 new first-year theology students.

La data de 17 septembrie 2023 a început noul an academic la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca. Comunitatea studenților a salutat cei 24 de noi studenți de teologie la licență anul I.

A vasárnap délutáni évnyitó ünnepély felvételeit Füstös Paul teológus hallgató készítette.

2023. szeptember 17-én elkezdődött az új akadémiai év a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. A diáklétszám 24 új elsőéves teológus hallgatóval gyarapodott.

Subscribe to 2023-2024. akadémiai év