Adatok a magyar protestáns Baldácsy alapítvány történetéhez

Rezi Elek: Adatok a magyar protestáns Baldácsy alapítvány történetéhez. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 11.1 (2020), 127-144. pp.

Ferencz József életét, munkásságát és teológiáját feldolgozó doktori dolgozatomban, amely az 1980-as évek második felében készült, tudatosan nem foglalkoztam a Baldácsy-alapítvány létrejöttének körülményeivel, tevékenységének értékelésével és jelentőségével, noha kutatásaim folyamán gyakran szembesültem ezekkel. Ez az alapítvány a magyar protestáns egyházak működését és támogatását volt hivatott elősegíteni a 19. század második felében. Ennek az a magyarázata, hogy a téma vonzáskörében olyan fogalmakkal szembesültem, mint a magyar protestáns és nemzeti egység, az unió, a keresztyén vallások egyetemessége, az úgynevezett „corpus evangelicorum” eszméjének szorgalmazása, a vallási szabadelvűség és sokszínűség érvényesítése, a reformok szükségessége a közügyekben, a magyar haza iránti elkötelezettség stb. Ezeket a fogalmakat, témaköröket és jelentéstartalmukat az akkori román ateista, kommunista, nacionalista hatalom nem tolerálta volna. De titokban reménykedtem, hogy valamikor el fog jönni az idő, egy olyan korszak, amelyben az említett fogalmakat és jelentéstartalmukat szabadon használhatom. Tehát tanulmányom tudatos mulasztásomnak tudatos pótlása. Ezért gyakran hivatkozom Ferencz József írásaira.