Szavak az Igéből

Kozma Zsolt: Szavak az Igéből. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2004. 260 pag.