Széljegyzetek Jn 3,1-21 margójára. Jézus találkozása Nikodémussal

Adorjáni Zoltán: Széljegyzetek Jn 3,1-21 margójára. Jézus találkozása Nikodémussal. In: Balogh Margit (ed.): Újszövetség és eszkatológia. Tanulmánykötet Peres Imre tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Acta Theologica Debrecinensis 4. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2013. 145-158

Utilizat ca bibliografie la aceste cursuri