A Görgényi Református Egyházmegye egyházi társadalma a korai újkorban

Ősz Sándor Előd: A Görgényi Református Egyházmegye egyházi társadalma a korai újkorban. In: Egyed Emese (ed.): Certamen I. : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület 2013. 289-305