Teológia és irodalom Tavaszy Sándor szemléletében

Bacsó István: Teológia és irodalom Tavaszy Sándor szemléletében. In: Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2024. 41-59

„Elkéstetek elkéstetek vele / Az Igével ki élet kenyere” – hangzott el Reményik Sándor súlyos megállapítása a protestáns teológusok felé 1936-ban. Vajon tényleg „elkéstek” a két világháború közötti teológusok az ige közvetítésével? A jelzett időszakban az erdélyi magyarság megmaradása érdekében termékeny párbeszéd alakult ki a teológia és a társadalom számos területe között. Tanulmányunkban Tavaszy Sándornak a teológia és az erdélyi magyar irodalom viszonyára vonatkozó írásait hozzászólásait igyekszünk feltérképezni. Az „esztéta” Tavaszy irányadó gondolatai a sajátos kisebbségi helyzetben egyúttal a teológia és irodalom közös útkeresésére dilemmáira sajátos kapcsolatukra illetve a reformátusságnak a formálódó transzilvanista gondolkodásban betöltött szerepére is rávilágítanak.