Vallásfilozófiai reflexió a teológiai tudás érvényességéről

Legéndy Kristóf: Vallásfilozófiai reflexió a teológiai tudás érvényességéről. In: Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2024. 233-244

Tanulmányom két tudásterület a természettudomány és a teológia alapvető különbségeit vizsgálja. Közismert tény hogy a természettudomány empirikus megfigyelésen és kísérleteken alapszik míg a teológia a hitre és a kinyilatkoztatásra támaszkodik. A természettudományos ismeretek értelemmel ellenőrizhetőek a teológiai igazságokat viszont hittel elfogadjuk vagy logikusan kikövetkeztethetjük így ezen igazságok nem mindig ellenőrizhetőek empirikusan. Mindkét tudásterület az ember szellemi erőfeszítésének eredménye így közös céljuk hogy eligazítást nyújtsanak a létezés nehezen hozzáférhető részeivel kapcsolatban. Lehetséges igaz kijelentéseket tenni olyan valóságokról amelyek nem hozzáférhetők az empirikus tapasztalatok számára? Tanulmányomban erre és ehhez hasonló kérdésekre keresem a választ.