A gondolkodás filozófiai és teológiai felelőssége. Böhm és Tavaszy filozófiája

Ungvári Zrínyi Imre: A gondolkodás filozófiai és teológiai felelőssége. Böhm és Tavaszy filozófiája. In: Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2024. 316-329

Előadásom tárgya a filozófia és teológia különállása illetve az átfedések és átjárási lehetőségek vizsgálata Böhm Károly és Tavaszy Sándor gondolkodásának viszonyában. Vizsgálódásom első részében röviden körvonalazom Böhm Károly szellemi életútját kiemelve azt hogy miként alakult a teológiával kapcsolatos álláspontja és hogy vannak-e életművében teológiai motívumok. Tavaszy gondolkodásának értelmezésében arra keresek választ hogy a böhmi ismeretelméleti és értékelméleti szemlélettel való konfrontálódása után hogyan alakult szemlélete filozófia és teológia viszonyáról. Mit jelent és milyen filozófiai és teológiai felelősséget hordoz Tavaszy idealizmuskritikája? Milyen szempontból jelent korrekciót az idealizmussal szemben az egzisztencializmus? Miben ragadható meg Karl Barth dialektikai teológiájának filozófiai tartalma és hogyan kapcsolódik ez a teológiai gondolatkör a Böhmnél kimutatott motívumokhoz?