Értelem és Bizalom. Izráel bölcsességirodalmának teológiája. Második rész: a Példabeszédek és Prédikátor könyve, bölcselő zsoltárok és a deuterokanonikus bölcsességirodalom

Eszenyeiné Széles Mária: Értelem és Bizalom. Izráel bölcsességirodalmának teológiája. Második rész: a Példabeszédek és Prédikátor könyve, bölcselő zsoltárok és a deuterokanonikus bölcsességirodalom. Kolozsvár: Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2008. 220 pag. (Sajtó alá rendezte: Adorjáni Zoltán)

Ez a kötet az izraeli bölcsességirodalom teológiai összefoglalásának második részét tartalmazza. (Az első kötet: Eszenyeiné Széles Mária: Értelem és bizalom. Izráel bölcsességirodalmának teológiája. Első rész: Bevezetés és Jób könyve. Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyvárad 2004. 96 old.)
Az említett könyvek más és más szempontból világítják meg hétköznapok problematikáját. Ezért a szerző az első részhez igazodott, és a témát az előbbi kötetben alkalmazott megközelítéssel, illetve módszerrel dolgozta fel: a kérdések történeti keretben jelenítette meg a szükséges izagógikai megvilágítással, figyelembe vette az ásatások idevonatkozó adatait és az ókori Kelet kultúrhatását. Az így körvonalazott témák szintetikus exegézis alapján kerültek az egyes könyvek rendszerébe.