Gondolatok az Anyaszentegyház ökumenikus jelzőinek mai értelmezéséhez

Pásztori-Kupán István: Gondolatok az Anyaszentegyház ökumenikus jelzőinek mai értelmezéséhez. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 99-108. pp.