János evangéliuma

Lenkeyné Semsey Klára: János evangéliuma. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Szemináriumának tanulmányi füzetei 8. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 1999. 190 pag.