Péter első levelének magyarázata

Geréb Zsolt: Péter első levelének magyarázata. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2015. 194 pag.

Luther Márton szerint Péter apostol első levele az újszövetségi kánon egyik legfontosabb könyve, mivel nyomatékosan kiemeli Jézus Krisztus kereszthalálának megváltó erejét. A levél célja, hogy útmutatást és bátorítást nyújtson a diaszpórahelyzetben élő Krisztus-hívőknek abban az időben, amikor a Római Birodalomban Domitianus császár idejében részlegesen már elkezdődött a keresztyénüldözés. Jelentősége abban áll, hogy meghatározza a keresztyének azonosságát, és útmutatást ad arra nézve, hogy miképpen viselkedjenek a társadalom különböző intézményeiben, hogyan viszonyuljanak a felsőbb hatósághoz, miként éljenek a családban, hogyan viszonyuljanak a többségi pogány lakossághoz, hogyan tegyenek vallást a hitükről a mindennapokban.