Az erdélyi unitarizmus hozzájárulása a világvallások közötti párbeszédhez

Rezi Elek: Az erdélyi unitarizmus hozzájárulása a világvallások közötti párbeszédhez. In: Kovács Ábrahám (ed.): Vallási pluralizmus, vallásközi párbeszéd és kortárs ideológiák. Magyar protestáns teológiai kitekintések. Budapest: Kálvin Kiadó 2013. 69-87

Utilizat ca bibliografie la aceste cursuri

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.