Miért neveztetsz keresztyénnek? A Heidelbergi Káté 32. kérdés-felelete

Busch, Eberhard: Miért neveztetsz keresztyénnek? A Heidelbergi Káté 32. kérdés-felelete. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5 (2014), 199-206. pp.