Kéziratos kátémagyarázatok teológiai vizsgálata

Ballai Zoltán: Kéziratos kátémagyarázatok teológiai vizsgálata. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5 (2014), 247-270. pp.