Hagyomány és időszerűség. Tanulmányok

Kozma Zsolt: Hagyomány és időszerűség. Tanulmányok. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2002. 239 pag. ISBN 97385550963