Ézsaiás könyvének magyarázata

Karasszon Dezső: Ézsaiás könyvének magyarázata. In: Jubileumi kommentár. Budapest: Református Zsinati Iroda 1974. 2. vol. 635-692

Utilizat ca bibliografie la aceste cursuri

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.