1Mózes 12,1-4a

Koncz-Vágási Katalin: 1Mózes 12,1-4a. In: Igazság és élet 6 (2012), 382-389. pp.

383 (9. lábjegyzet), 384 (16. lábjegyzet), 389 (bibliográfia)