Egyházak együttélése Erdélyben

Juhász Tamás: Egyházak együttélése Erdélyben. In: Korunk 11 (1994), 62-67. pp.