Postmodernity - Friend or Foe

Alexandru, Neagoe, Heleen, Zorgdrager (ed.): Postmodernity - Friend or Foe. Utrecht: Kerk in Actie 2009. 307 pag.