Studii și articole similare

Éles Éva

 1. Éles Éva: Kókai-Nagy Viktor (szerkesztő): Heródes. In: Theológiai Szemle LXVII (2024), 59-61

Balogh Csaba

 1. Balogh Csaba: "Tisztátalan ajkú nép között lakom." (Ézs 6,5) Ézsaiás teológiájának kevésbé ismert vonatkozásai. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó 2022), 50-76
 2. Balogh Csaba: The Problem with Isaiah's So-Called ‘Refrain Poem’: A New Look at the Compositional History of Isaiah 9.7–20. In: Journal for the Study of the Old Testament 42 (2018), 363-390
 3. Balogh Csaba: Historicising Interpolations in the Isaiah-Memoir. In: Vetus Testamentum 64 (2014), 519-538
 4. Balogh Csaba: Ézsaiás 43,1-7(8) – Mennyit érek?. In: Igazság és élet 7 (2013), 357-369
 5. Balogh Csaba: Isaiah’s Prophetic Instruction and the Disciples in Isaiah 8:16. In: Vetus Testamentum 63 (2013), 1-18
 6. Balogh Csaba: Tanítványság az Ószövetségben, különös tekintettel Ézsaiás 8,16-ra. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 11-36
 7. Balogh Csaba: שׂיד or שׂדי? A Note on Isaiah 33,12. In: Biblische Notizen 142 (2009), 47-52
 8. Balogh Csaba: Blind People, Blind God: The Composition of Isaiah 29,15–24. In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 121 (2009), 48-69

Somfalvi Edit

 1. Somfalvi Edit: A Király hazatér. In: Igazság és élet 16 (2022), 301-313

Benkő Timea

 1. Benkő Timea: Evangélikus egyházi év – karácsonyi ünnepkör. In: Evangélikus Harangszó Tél (2021), 12-13
 2. Benkő Timea: „Gyermek születék Betlemben.” Egy középkori kanció az oltszakadáti evangélikusok hagyományában. . In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2019 (2019), 177-188
 3. Benkő Timea: Dicsőség a magasságban Istennek! Az ének, mely összeköt mennyet és földet. In: Evangélikus Harangszó 2019 (2019), 13-13

Czire Szabolcs

 1. Czire Szabolcs: Mert született néktek ma a Megtartó. In: BUE Hírlevél 2 (2020), 2-3
 2. Czire Szabolcs: A szeretet mennyei összeesküvése. In: BUE Hírlevél 4 (2019), 2-3
 3. Czire Szabolcs: A láthatón túli remény. In: BUE Hírlevél 1 (2019), 2-3
 4. Czire Szabolcs: A születés létigéi. In: Unitárius Közlöny (2017), 5-6

Reinoud Oosting

Kiss Jenő

Adorjáni Zoltán