Studii și articole similare

Kiss Jenő

  1. Kiss Jenő: Dealing with Guilt in Pastoral Care. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2022 (2022), 231-243
  2. Kiss Jenő: Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja?. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 121-133

Bartha Éva, Horváth Levente

  1. Bartha Éva, Horváth Levente: „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (11667) (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 40-63

Benkő Timea

  1. Benkő Timea: Záróevangélium. A János-prológus az erdélyi magyar evangélikus úrvacsora-liturgiában. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (11667) (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 90-103

Somfalvi Edit

  1. Somfalvi Edit: Jónás történetének alkalmazhatósága a lelkigondozásban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 135-151
  2. Somfalvi Edit: Kihívások a kisgyermekek lelkigondozásában (2). In: Keresztény Szó 19 (2008), 13-15
  3. Somfalvi Edit: Kihívások a kisgyermekek lelkigondozásában (3). In: Keresztény Szó 19 (2008), 22-25
  4. Somfalvi Edit: A történetmondás lelkigondozói lehetőségei kisgyermekkorban. In: Református Szemle 2007 (2007), 363-397
  5. Somfalvi Edit: Kihívások a kisgyermekek lelkigondozásában (1). In: Keresztény Szó 18 (2007), 24-27