Studii și articole similare

Kató Szabolcs Ferencz

 1. Kató Szabolcs Ferencz: Rain, dew, flourishing plants as images of monolatry and righteousness: The weather imagery and its meaning in Hosea. In: HTS Teologiese Studies/Theological Studies 77 (2021), 1-7

Rezi Elek

 1. Rezi Elek: Társadalometikai kihívások, dilemmák, tanulságok a koronavírus járvány idején. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (11667) (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 654-666
 2. Rezi Elek: A globalizáció kihívásai - keresztény társadalometikai válaszok. In: Református Szemle 112 (2019), 537-550
 3. Rezi Elek: A család értékőrző és értékközvetítő funkciói. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 8 (2017), 121-136
 4. Rezi Elek: Felelős döntések éghajlatunk védelméért. A párizsi globális klímaegyezmény és tanulságai. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7 (2016), 119-132
 5. Rezi Elek: A szervátültetés etikai vetületei. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 223-235
 6. Rezi Elek: A társadalom alapastruktúrája funkcionális változásainak következményei keresztény etikai szempontból. In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.), Veress Károly (szerk.) Válságtapasztalatok és etikai távlatok (Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Nyomda 2011), 185-194
 7. Rezi Elek: A globalizáció előnyeinek és hátrányainak unitárius erkölcsi értékelése. In: Keresztény Magvető 116 (2010), 363-376
 8. Rezi Elek: Bioetikai kérdések megítélésének erkölcsi szempontjai. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 60-66

Tódor Csaba

 1. Tódor Csaba: Emlékezés az átmenetben Az előre gyártott sírelmék mint önkép. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (11667) (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 683-702

Visky Sándor Béla

 1. Visky Sándor Béla: Being a whole person in a broken world. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2010), 44-53

Adorjáni Zoltán

Szabó Árpád

 1. Szabó Árpád: Az ökológiai világnézet és erkölcstan kialakításának szüksége. In: Keresztény Magvető 103 (1997), 3-8