Studii și articole similare

Kovács Sándor

 1. Kovács Sándor: Az erdélyi vallásszabadság története. In: Unitárius Közlöny 31 (2021), 12-13
 2. Kovács Sándor: Gondolatok az 1568. évi tordai országgyűlésről. In: Brassói Lapok (2018), 11-11
 3. Kovács Sándor: O scurtă prezentare a Bisericii Unitariene din Transilvania. In: Szilágyi Szilárd (szerk.), Kovács Sándor (szerk.), Pap Mária (szerk.) Libertatea conștiinței și conștiința libertății. Despre unitarianism (Bukarest: Editura Universității din București 2018), 13-43
 4. Kovács Sándor: A könyvek sorsa, avagy unitárius egyházpolitika a türelmi rendelet évtizedeiben. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 327-334
 5. Kovács Sándor: Edictul de toleranţă şi Biserica Unitariană. In: Geneza şi semnificaţiile ideii de toleranţă religioasă în Principatul Transilvaniei (secolele XVI–XVIII) (Gyulafehérvár: Altip 2010), 191-206

Pásztori-Kupán István

 1. Pásztori-Kupán István: Restitutio ad institutionem A milánói rendelet meglepően tanulságos időszerűsége. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 177-191
 2. Pásztori-Kupán István: A secular decree on interfaith acceptance based on the Bible. In: Geneza şi semnificaţiile ideii de toleranţă religioasă în Principatul Transilvaniei (secolele XVI–XVIII) (Gyulafehérvár: Altip 2010), 19-41
 3. Pásztori-Kupán István: The Spirit of Religious Tolerance – A Transylvanian ‘extra calvinisticum’?. In: Kovács Ábrahám (szerk.) Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe (Budapest: L'Harmattan 2009), 155-179
 4. Pásztori-Kupán István: Új keresztyén életrend a Római Birodalomban. In: Református Szemle 95 (2002), 198-205

Buzogány Dezső

 1. Buzogány Dezső: Bethlen Gábor és a vallási türelem. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 239-248

Rezi Elek

 1. Rezi Elek: Teológiai reflexió az 1568. évi tordai országgyűlés vallási határozatával kapcsolatosan. In: Partium. Irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat 20 (2012), 52-58
 2. Rezi Elek: Toleranţa religioasă: trecut, prezent, viitor. In: Frunză, Sandu (szerk.) Paşi spre integrare. Religie şi drepturile omului în Romania (Kolozsvár: Lime 2004), 47-50

Horváth Levente

 1. Horváth Levente: Beszélgetés egyház és politika viszonyáról. In: A gáncs nélküli lovag. Beszélgetések Dr. Széplaki Kálmánnal (Kolozsvár: Koinónia 2012), 63-72

Juhász Tamás

 1. Juhász Tamás: Autonomous Communities as a Solution for Ethnic and Religious Freedom in Hungary and Transylvania. Historical and Systematic Reflexions. In: Beek, Abraham van de (szerk.) Freedom of Religion (Leiden: Brill Academic Publishers 2010), 31-41

Geréb Zsolt