Studii și articole similare

Kiss Jenő

  1. Kiss Jenő: Hogy az elidegenedettek visszataláljanak önmagukhoz és egymáshoz. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 65 (2020), 177-198

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: A legjobb pillanatokból. In: BUE Hírlevél 2 (2019), 2-3

Geréb Zsolt

  1. Geréb Zsolt: A keresztyén gyülekezet mint Isten népe. Az egyházról szóló tanítás Péter első levelében. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7 (2016), 29-40

Papp György

  1. Papp György: Jézus és földi családja. In: Református Szemle 106 (2013), 7-26
  2. Papp György: Jézus tanítványai és a család. In: Református Szemle 106 (2013), 239-249

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Házasság és család a Református Szemle tükrében. In: L. Erdélyi Margit (szerk.), Peres Imre (szerk.) Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Komárom: Selye János Egyetem 2007), 338-349
  2. Adorjáni Zoltán: Családról, nemzetről, hazáról és népről biblikusan. In: Harangszó 13 (2002), 4-5
  3. Adorjáni Zoltán: A gyermek az egyházban és a gyülekezetben. In: Buzogány Dezső (szerk.) Táborvezetők könyve (Kolozsvár: Erdélyi IKE 1997), 16-26
  4. Adorjáni Zoltán: Gyülekezetem pásztori arculata (II. lelkészképesítői szakdolgozat). In: Juhász Tamás (szerk.) Határidő - Teológiai tanulmányok. Dolgozatok a református teológiai tudományok köréből (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 221-242