Studii și articole similare

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: A Jézussal kapcsolatos történeti szkepszis. A források kritikai értékelése. In: Keresztény Magvető 118 (2012), 31-57
  2. Czire Szabolcs: A történeti Jézus asztalközössége és az úrvacsora gyakorlata. In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 56-116
  3. Czire Szabolcs: A Q–forrás rekonstruálása (1.). A hipotézistől az írott dokumentumig. In: Keresztény Magvető 109 (2003), 3-21
  4. Czire Szabolcs: Ha egy kutató őszinte Jézushoz: Robert W. Funk és a második reformáció. In: Keresztény Magvető 107 (2001), 37-54
  5. Czire Szabolcs: A mai európai Jézus-kutatás. In: Keresztény Magvető 105 (1999), 16-28

Geréb Zsolt

  1. Geréb Zsolt: L'historicité des Evangiles. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Sacra Scripta 3 (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2005), 101-115