Alegerea temei: lucrări monografice, istorice, teoretice; teme vechi sau moderne. Paşii căutării şi găsirii temei mari şi etapele restrângerii ariei de cercetare

Bibliografie: