Accesibilitatea surselor. Tipuri de surse (primare şi secundare). Modul de prelucrare a datelor şi regulile activităţii de cercetare în biblioteci şi arhive

Bibliografie: