Visky Sándor Béla

On 23 August 2022, the College of Doctors of the Reformed Church in Hungary conferred the title of Golden Ring Doctor of Theology on Sándor Béla Visky, Professor of the Protestant Theological Institute in Cluj-Napoca, for his outstanding work in the field of Reformed theological scholarship.

A 2022. augusztus 23-án a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Aranygyűrűs Teológiai Doktor címet adományozott Visky Sándor Bélának, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet professzorának, a református teológiai tudományművelésben végzett kimagasló munkásságért.

2018-ban jött létre intézményközi együttműködés a Baseli Független Teológiai Főiskola és a Protestáns Teológiai Intézet között. Az együttműködési program keretében 2022. májusában Visky Béla, intézetünk professzora tartott előadást a svájci intézményben. Előadásában V. Jankélévitch megbocsátásról írt esszéjéről értekezett.

The dissertation submitted at the Faculty of History and Philosophy of the Babeș-Bolyai University deals with the problem of forgiveness in the works of the French moral philosopher, Vladimir Jankélévitch.

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán benyújtott értekezés témája a megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiájában.

Teza autorului abordează conceptul iertării în scrierile filosofului moral francez Vladimir Jankélévitch, a fost prezentat la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai.

Senatul Institutului convocat în data de 22 martie 2013 a validat rezultatul concursului pentru ocuparea postului de lector la catedra de teologie sistematică.

Az Intézet Szenátusa március 22.-én tartott ülésén megerősítette a versenyvizsga eredményét. Dr. Visky Béla a Rendszeres Teológia Tanszék adjunktusa lesz.

On the 22nd of March 2013, the Senate of the Institute validated the results of the application exam for the position of lecturer at the Department of Systematic Theology. Dr. Béla Visky shall teach ethics at the Institute.

Subscribe to Visky Sándor Béla