Cărți publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

Buzogány Dezső : Melanchton's doctrine on the Holy Communion
Clover: Full Bible Publications, 2008. 304 pag.
Rózsa Huba : Őstörténet
: , 2008. 1 pag.
Kolumbán Vilmos József : A Nagysajói Káptalan egyházközségeinek történeti katasztere (1745-1814)
Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 5; Cluj-Napoca: Institutul Teologic Protestant, Erdélyi Református Egyházkerület, 2008. 512 pag. | ISBN 9789737971388
Adorjáni Zoltán : Alexandriai Philón: De vita contemplativa
Simeon könyvek 6; Pápa, Budapesta: Pápai Református Teológiai Akadémia, L’Harmattan Kiadó, 2008. 164 pag. | ISBN 9789639779105 | ISSN 1785-4733

Míg az elmúlt évtizedekben parttalanra duzzadt az esszénusok qumráni ágának irodalma, addig egyiptomi „rokonaik” kutatása csak szerény lépésekkel haladt előre. Magyar nyelvterületen pedig nem csak a therapeutáknak, hanem a korai zsidóság nagyhatású filozófusának, Philónnak kutatása is gyermekcipőben jár, munkái közül pedig csupán a Mózes élete jelent meg Bollók János...

Geréb Zsolt : Az Isten szabadítása
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2008. 356 pag.

A kötet a szerző prédikációit tartalmazza.

Rezi Elek : Unitárius erkölcstan
Cluj-Napoca: Erdélyi Unitárius Egyház, 2008. 262 pag. | ISBN 9789738749443

A könyv az unitárius teológiai irodalom első nyomtatásban megjelent nagyobb „lélegzetű” erkölcstani munkája, amely rendszerezett formában, témakörökhöz kapcsolódó forrásirodalom ajánlásával igyekszik eligazítást adni a keresztény erkölcsi értékrend világában. Ezért a munka hiánypótló. A nagy időközi hiány magyarázatára a könyv utolsó fejezetében kap választ az olvasó. A...

Kozma Zsolt : Másképpen van megírva. Tanulmányok, előadások
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2007. 200 pag. | ISBN 9787937971265
Geréb Zsolt : Isteni megszólítás... emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére
Nagyvárad: Partium Kiadó, 2007. 257 pag. | ISBN 978973863947828
Adorjáni Zoltán : A therapeuták kontemplatív kegyessége
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2007. 276 pag. | ISBN 9789737971357

A doktori értekezés nagyon fontos témában született. A hellenista, illetve római kori zsidó szellemi irányzatok közül a therapeuták mindez ideig szinte egyáltalán nem vagy csak marginális figyelmet kaptak. Az elmúlt 30 évben két komolyabb disszertációt szenteltek nekik, egyet Párizsban (1977), egyet a lengyelországi Rzeszów-ban (1998). Magyarországon pedig nem csak a...

Pásztori-Kupán István : Theodoret of Cyrus’s Double Treatise On the Trinity and On the Incarnation: The Antiochene Pathway to Chalcedon
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2007. 242 pag.

Pages