Cărți publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

Rezi Elek : Teológia és népszolgálat. Ferencz József unitárius püspök teológiai munkássága
Cluj-Napoca: Erdélyi Unitárius Egyház, 2007. 226 pag. | ISBN 9789738749429

Ferencz József unitárius püspök (1876-1928) teológiai munkássága szemlélteti az unitárius teológiának a 19. század második felében és a 20. század első felében történő megújhodását, amelynek fáradhatatlan, elméleti és gyakorlati teológusa volt. Ennek érdekében, a kötet azt a szellemtörténeti hatást is igyekezett bemutatni, amely általában jellemezte ezt a korszakot,...

Kozma Zsolt : Másképpen van megírva. Tanulmányok, előadások
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2007. 200 pag. | ISBN 9787937971265
Geréb Zsolt : Isteni megszólítás... emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére
Nagyvárad: Partium Kiadó, 2007. 257 pag. | ISBN 978973863947828
Adorjáni Zoltán : A therapeuták kontemplatív kegyessége
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2007. 276 pag. | ISBN 9789737971357

A doktori értekezés nagyon fontos témában született. A hellenista, illetve római kori zsidó szellemi irányzatok közül a therapeuták mindez ideig szinte egyáltalán nem vagy csak marginális figyelmet kaptak. Az elmúlt 30 évben két komolyabb disszertációt szenteltek nekik, egyet Párizsban (1977), egyet a lengyelországi Rzeszów-ban (1998). Magyarországon pedig nem csak a...

Pásztori-Kupán István : Theodoret of Cyrus’s Double Treatise On the Trinity and On the Incarnation: The Antiochene Pathway to Chalcedon
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2007. 242 pag.
Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd : A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere 1686-1807 Algyógy-Haró
Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 2; Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2007. 1 pag. | ISBN 9789737971272
Buzogány Dezső : Alma mater. Az Erdélyi Református Egyházkerület kollégiumainak élete a két világháború között
Cluj-Napoca: , 2006. 357 pag.
Visky Sándor Béla : Játék és alap. Teodicea-kísérletek a kortárs teológiában
Cluj-Napoca: Koinónia, 2006. 620 pag. | ISBN 9789737605221

Tanulj meg szenvedni, és nem fogsz többé szenvedni - állítja egy több évezredes bölcsesség. De megtanulható-e valaha is ez a lecke? Honnan a szenvedés, a gonosz arctalan tombolása egy olyan világban, melyet a hívő minden gyötrelem ellenére Isten teremtésének tart, és amelyről a hitetlennek is végső soron jót kell gondolnia, ha egyáltalán élni akar? Vagy hasznosabb inkább...

Ősz Sándor Előd : A Szászvárosi Református Kollégium diáksága, 1669-1848
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 16; Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2006. 1 pag. | ISBN 9737971094
Pásztori-Kupán István : Theodoret of Cyrus
The Early Church Fathers; London: Routledge, 2006. 296 pag. | ISBN 978-0-415-30961-5

The larger part of Theodoret of Cyrus' existant body of work still remains untranslated, and this lack provides a fragmented representation of his thought and has lead to his misrepresentation by ancient, medieval and some modern scholars. Theodoret of Cyrus presents a fresh collection of texts from all periods of his career, including two complete treatises (On...

Pages