A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere 1686-1807 Algyógy-Haró

Buzogány Dezső, Ősz Sándor Előd: A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere 1686-1807 Algyógy-Haró. Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 2. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2007. 3. vol. 1 pag. ISBN 9789737971272