A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere: 1648-1800. Maroscsapó-Vámosgálfalva

Buzogány Dezső, Kovács Mária Márta, Ősz Sándor Előd, Tóth Levente: A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere: 1648-1800. Maroscsapó-Vámosgálfalva. Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania 1. Kolozsvár: Koinónia 2012. 4.. vol. 1 pag. ISBN 9789731650630