Játék és alap. Teodicea-kísérletek a kortárs teológiában

Visky Sándor Béla: Játék és alap. Teodicea-kísérletek a kortárs teológiában. Kolozsvár: Koinónia 2006. 620 pag. ISBN 9789737605221

Tanulj meg szenvedni, és nem fogsz többé szenvedni - állítja egy több évezredes bölcsesség. De megtanulható-e valaha is ez a lecke? Honnan a szenvedés, a gonosz arctalan tombolása egy olyan világban, melyet a hívő minden gyötrelem ellenére Isten teremtésének tart, és amelyről a hitetlennek is végső soron jót kell gondolnia, ha egyáltalán élni akar? Vagy hasznosabb inkább annak céljára figyelnünk, semmint az okára? Ám lehet-e bármilyen értelme egy olyan eseménynek, ami úgy mered elénk, olyan halálosan és megsemmisítően, mint maga a testet öltött abszurditás? A könyv mélyreható filozófiai, szépirodalmi és teológiai megfontolásokat ajánl a kérdezőknek és útkeresőknek. A szerző teológiai doktori disszertációjának átdolgozott kiadása.

Utilizat ca bibliografie la aceste cursuri

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.