Isten Igéjének szolgái. Lelkészi életpályák a Szatmárnémeti Református Egyházközség történetében

Kurta József: Isten Igéjének szolgái. Lelkészi életpályák a Szatmárnémeti Református Egyházközség történetében. Kolozsvár: Exit 2009. 128 pag. ISBN 9789738878266

"Verbi Divini Minister, Isten igéjének szolgája. Sokáig büszkén vállalták ezt a nevet a református lelkipásztorok, mert kifejezte a hivatásuk lényegét. Ennek a hivatásnak a formálódását követi nyomon ez a könyv, bemutatva a lelki­pásztori gyülekezeti szolgálat alakulását, körülményeit a magyar állam­alapítástól a 20. századig. A Szatmárnémeti Református Egyházközség lelké­szeinek életrajzai - a középkorból ismert plébánosoktól kezdve napjainkig - remek példát adnak arra, hogy amíg a lelkipásztorok Isten igéjének szolgái voltak, tehát első és legfontosabb feladatuknak Isten igéjének hirdetését tartották szószéken és életpéldájukon keresztül egyaránt, az egyház az evan­gélium útmutatása alapján áldásosan töltötte be küldetését. De mihelyst a lelkészek elhanyagolták az igehirdetés szolgálatát, és nem az evangélium volt az eszköze és mércéje a szolgálatnak, személyes életük is, és az egyház élete is válságba került. Nemcsak a lelkészeknek szeretne emléket állítani ez a könyv, hanem eszköze szeretne lenni a lelkészi hivatás újraértelmezésének is.