A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok

Kolumbán Vilmos József (ed.): A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 24. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2018. 664 pag. ISBN 978-606-93498-8-5

Két évvel ezelőtt szerveztük meg első ízben az egyháztörténeti konferenciát, azóta pedig további kettőre is sor került. 2017. áprilisában volt a második konferencia, amelynek a reformáció 500. évfordulójának tiszteletére A reformáció öröksége címet adtuk. Innen származik e kötet címe is. Rendezvényünk továbbra is a 2016-ban kitűzött célokat tartja szem előtt, vagyis az erdélyi református, unitárius és evangélikus egyháztörténettel foglakozók számára bemutatkozási és közlési lehetőséget biztosítsunk, valamint nem titkolt célunk az sem, hogy az évenkénti találkozások révén elősegítsük egy erős kutatói hálózat létrejöttét. 2017 áprilisi konferenciára Erdélyből, Magyarországról és Felvidékről közel 30 előadó jelentkezett, akik előadásaikban a kora újkortól a 20. század második feléig terjedő időszaknak eseményeit mutatták be különböző megközelítésben. Kötetünk helyet adott a 2017 tavaszán és őszén, Alvincen és Nagyenyeden tartott két egyháztörténeti konferencia előadásainak is.