Az Úr jámbor szolgája című vers fordításának viszontagságai

Sógor Árpád: Az Úr jámbor szolgája című vers fordításának viszontagságai. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Non videri sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 22.. Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2017. 240-245