In tantis mundi tumultibus... De vroegste album-bijdragen van Hongaren uit Franeker: Vijf inscripties in het Album Amicorum van Michaël Corvinus (1624)

Postma, Ferenc: In tantis mundi tumultibus... De vroegste album-bijdragen van Hongaren uit Franeker: Vijf inscripties in het Album Amicorum van Michaël Corvinus (1624). In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 343-355. pp.