A therapeuták írástanulmányozása és elmélkedése Alexandriai Philón: De vita contemplativa műve alapján

Adorjáni Zoltán: A therapeuták írástanulmányozása és elmélkedése Alexandriai Philón: De vita contemplativa műve alapján. In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére. Nagyvárad: Partium Kiadó 2007. 84-96