Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből

Kathona Géza: Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből. Humanizmus és Reformáció. Budapest: Akadémiai 1974. 251 pag. ISBN 963050295X